Разширено търсенеМоля изберете или въведете необходимите данни в полетата за филтриране.

Код на залата
Сграда
Етаж
Зала
Тип


* Полето "Код на залата" е актививен линк, който предоставя допълнителна инфорация за избраната зала.

Код на залата Сграда Етаж Зала Тип
711-1 Сграда на ЦЕОФВС - 1 1 1 учебна зала
711-2 Сграда на ЦЕОФВС - 1 1 2 учебна зала
711-3 Сграда на ЦЕОФВС - 1 1 3 учебна зала
711-4 Сграда на ЦЕОФВС - 1 1 4 учебна зала
711-5 Сграда на ЦЕОФВС - 1 1 5 учебна зала
711-6 Сграда на ЦЕОФВС - 1 1 6 учебна зала
711-7 Сграда на ЦЕОФВС - 1 1 7 учебна зала
721-1 Сграда на ЦЕОФВС - 2 1 1 учебна зала
721-2 Сграда на ЦЕОФВС - 2 1 2 учебна зала
731-158 Сграда на ЦЕОФВС - 3(в сградата на анатомията) 1 158 учебна зала
732-1 Сграда на ЦЕОФВС - 3(в сградата на анатомията) 2 1 учебна зала
732-2 Сграда на ЦЕОФВС - 3(в сградата на анатомията) 2 2 учебна зала
732-3 Сграда на ЦЕОФВС - 3(в сградата на анатомията) 2 3 учебна зала
732-4 Сграда на ЦЕОФВС - 3(в сградата на анатомията) 2 4 учебна зала