Разширено търсенеМоля изберете или въведете необходимите данни в полетата за филтриране.

Код на залата
Сграда
Етаж
Зала
Тип


* Полето "Код на залата" е актививен линк, който предоставя допълнителна инфорация за избраната зала.

Код на залата Сграда Етаж Зала Тип
610-100 Сграда на филиал Враца 0 100 учебна зала
611-101 Сграда на филиал Враца 1 101 учебна зала
611-103 Сграда на филиал Враца 1 103 учебна зала
611-104 Сграда на филиал Враца 1 104 учебна зала
611-105 Сграда на филиал Враца 1 105 учебна зала
611-106 Сграда на филиал Враца 1 106 учебна зала
611-107 Сграда на филиал Враца 1 107 учебна зала
611-108 Сграда на филиал Враца 1 108 учебна зала
611-109 Сграда на филиал Враца 1 109 учебна зала
611-110 Сграда на филиал Враца 1 110 учебна зала
612-211 Сграда на филиал Враца 2 211 учебна зала
612-212 Сграда на филиал Враца 2 212 учебна зала
612-213 Сграда на филиал Враца 2 213 учебна зала
612-214 Сграда на филиал Враца 2 214 учебна зала
612-215 Сграда на филиал Враца 2 215 учебна зала
612-217 Сграда на филиал Враца 2 217 учебна зала
612-218 Сграда на филиал Враца 2 218 учебна зала
612-220 Сграда на филиал Враца 2 220 учебна зала