Разширено търсенеМоля изберете или въведете необходимите данни в полетата за филтриране.

Код на залата
Сграда
Етаж
Зала
Тип


* Полето "Код на залата" е актививен линк, който предоставя допълнителна инфорация за избраната зала.

Код на залата Сграда Етаж Зала Тип
310-1 Сграда на ФФ 0 1 учебна лаборатория
310-2 Сграда на ФФ 0 2 учебна лаборатория
310-322 Сграда на ФФ 0 322 учебна лаборатория
310-9 Сграда на ФФ 0 9 учебна лаборатория
311-1 Сграда на ФФ 1 1 учебна аудитория
311-101 Сграда на ФФ 1 101 учебна лаборатория
311-103 Сграда на ФФ 1 103 учебна лаборатория
311-104 Сграда на ФФ 1 104 учебна лаборатория
311-105 Сграда на ФФ 1 105 учебна лаборатория
311-107 Сграда на ФФ 1 107 учебна лаборатория
311-108 Сграда на ФФ 1 108 учебна лаборатория
311-112 Сграда на ФФ 1 112 учебна лаборатория
311-3 Сграда на ФФ 1 3 учебна зала
312-2 Сграда на ФФ 2 2 учебна аудитория
312-200 Сграда на ФФ 2 200 учебна лаборатория
312-206 Сграда на ФФ 2 206 учебна зала
312-207 Сграда на ФФ 2 207 учебна лаборатория
312-208 Сграда на ФФ 2 208 учебна лаборатория
312-209 Сграда на ФФ 2 209 учебна лаборатория
312-212 Сграда на ФФ 2 212 учебна зала
312-215 Сграда на ФФ 2 215 учебна лаборатория
312-217 Сграда на ФФ 2 217 учебна лаборатория
312-223 Сграда на ФФ 2 223 учебна зала
313-300 Сграда на ФФ 3 300 учебна лаборатория
313-312 Сграда на ФФ 3 312 учебна лаборатория
313-314 Сграда на ФФ 3 314 учебна зала
313-315 Сграда на ФФ 3 315 учебна зала
313-316 Сграда на ФФ 3 316 учебна зала
313-320 Сграда на ФФ 3 320 учебна зала
313-322 Сграда на ФФ 3 322 учебна лаборатория
314-403 Сграда на ФФ 4 403 учебна лаборатория
314-404 Сграда на ФФ 4 404 учебна лаборатория
314-408 Сграда на ФФ 4 408 учебна лаборатория
314-415 Сграда на ФФ 4 415 учебна лаборатория
314-416 Сграда на ФФ 4 416 учебна лаборатория
314-423 Сграда на ФФ 4 423 учебна лаборатория
314-426 Сграда на ФФ 4 426 учебна лаборатория
314-428 Сграда на ФФ 4 428 учебна лаборатория
314-429 Сграда на ФФ 4 429 учебна лаборатория
314-432 Сграда на ФФ 4 432 учебна лаборатория
314-433 Сграда на ФФ 4 433 учебна лаборатория
315-1 Сграда на ФФ 5 1 учебна зала
315-2 Сграда на ФФ 5 2 учебна зала
315-3 Сграда на ФФ 5 3 учебна зала
315-4 Сграда на ФФ 5 4 учебна зала
315-5 Сграда на ФФ 5 5 учебна зала
315-511 Сграда на ФФ 5 511 учебна зала
315-6 Сграда на ФФ 5 6 учебна зала