Разширено търсенеМоля изберете или въведете необходимите данни в полетата за филтриране.

Код на залата
Сграда
Етаж
Зала
Тип


* Полето "Код на залата" е актививен линк, който предоставя допълнителна инфорация за избраната зала.

Код на залата Сграда Етаж Зала Тип
431-1 Детска клиника към УМБАЛ Александровска 1 1 учебна аудитория
451-1 Кожна клиника към УМБАЛ Александровска 1 1 учебна аудитория
479-1 МБАЛ “ Токуда” 9 1 учебна аудитория
479-2 МБАЛ “ Токуда” 9 2 учебна зала
483-302 МК “Й. Филаретова” 3 302 учебна лаборатория
483-305 МК “Й. Филаретова” 3 305 учебна лаборатория
483-306 МК “Й. Филаретова” 3 306 учебна лаборатория
442-1 ПУЦ към УМБАЛ Александровска 2 1 учебна аудитория
443-4 ПУЦ към УМБАЛ Александровска 3 4 учебна аудитория
421-1 Сграда на ВМА 1 1 учебна аудитория
422-5 Сграда на ВМА 2 5 учебна зала
422-6 Сграда на ВМА 2 6 учебна зала
411-1 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 1 1 учебна зала
411-2 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 1 2 учебна зала
412-1 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 2 1 учебна зала
412-8 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 2 8 учебна аудитория
412-9 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 2 9 учебна аудитория
415-1 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 1 учебна аудитория
415-11 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 11 учебна зала
415-12 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 12 учебна зала
415-13 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 13 учебна зала
415-2 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 2 учебна зала
415-3 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 3 учебна зала
415-4 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 4 учебна зала
415-5 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 5 учебна зала
415-50 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 50 учебна лаборатория
415-6 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 6 учебна зала
415-7 Сграда на УМБАЛ ИСУЛ Царица Йоанна 5 7 учебна зала
462-1 УБАЛСМ „Н.И.Пирогов” 2 1 учебна зала