Разширено търсенеМоля изберете или въведете необходимите данни в полетата за филтриране.

Код на залата
Сграда
Етаж
Зала
Тип


* Полето "Код на залата" е актививен линк, който предоставя допълнителна инфорация за избраната зала.

Код на залата Сграда Етаж Зала Тип
210-2 Сграда на ФДМ 0 2 учебна лаборатория
210-4 Сграда на ФДМ 0 4 учебна аудитория
210-5 Сграда на ФДМ 0 5 учебна лаборатория
210-6 Сграда на ФДМ 0 6 учебна лаборатория
210-7 Сграда на ФДМ 0 7 учебна лаборатория
211-101 Сграда на ФДМ 1 101 учебна лаборатория
211-108 Сграда на ФДМ 1 108 учебна лаборатория
211-110 Сграда на ФДМ 1 110 учебна лаборатория
211-115 Сграда на ФДМ 1 115 учебна лаборатория
211-116 Сграда на ФДМ 1 116 учебна лаборатория
211-117 Сграда на ФДМ 1 117 учебна лаборатория
211-117А Сграда на ФДМ 1 117А учебна лаборатория
211-118 Сграда на ФДМ 1 118 учебна лаборатория
211-119 Сграда на ФДМ 1 119 учебна лаборатория
211-120 Сграда на ФДМ 1 120 учебна лаборатория
211-121 Сграда на ФДМ 1 121 учебна лаборатория
211-134 Сграда на ФДМ 1 134 учебна зала
211-136 Сграда на ФДМ 1 136 учебна зала
211-3 Сграда на ФДМ 1 3 учебна аудитория
211-55 Сграда на ФДМ 1 55 учебна зала
212-1 Сграда на ФДМ 2 1 учебна аудитория
212-2 Сграда на ФДМ 2 2 учебна аудитория
212-203 Сграда на ФДМ 2 203 учебна зала
212-207 Сграда на ФДМ 2 207 учебна лаборатория
212-210 Сграда на ФДМ 2 210 учебна зала
212-211 Сграда на ФДМ 2 211 учебна лаборатория
212-211A Сграда на ФДМ 2 211A учебна лаборатория
212-212 Сграда на ФДМ 2 212 учебна лаборатория
212-213 Сграда на ФДМ 2 213 учебна лаборатория
212-214 Сграда на ФДМ 2 214 учебна лаборатория
212-224 Сграда на ФДМ 2 224 учебна зала
212-225 Сграда на ФДМ 2 225 учебна лаборатория
212-226 Сграда на ФДМ 2 226 учебна лаборатория
212-227 Сграда на ФДМ 2 227 учебна лаборатория
212-234 Сграда на ФДМ 2 234 учебна лаборатория
212-236 Сграда на ФДМ 2 236 учебна лаборатория
212-239 Сграда на ФДМ 2 239 учебна лаборатория
212-241 Сграда на ФДМ 2 241 учебна лаборатория
212-241A Сграда на ФДМ 2 241A учебна лаборатория
212-246 Сграда на ФДМ 2 246 учебна лаборатория
212-246А Сграда на ФДМ 2 246А учебна зала
212-247 Сграда на ФДМ 2 247 учебна лаборатория
213-305 Сграда на ФДМ 3 305 учебна лаборатория
213-306 Сграда на ФДМ 3 306 учебна лаборатория
213-307 Сграда на ФДМ 3 307 учебна зала
214-410 Сграда на ФДМ 4 410 учебна лаборатория
214-412 Сграда на ФДМ 4 412 учебна зала
214-416 Сграда на ФДМ 4 416 учебна лаборатория
215-500 Сграда на ФДМ 5 500 учебна зала
215-508 Сграда на ФДМ 5 508 учебна лаборатория
215-509 Сграда на ФДМ 5 509 учебна лаборатория
215-510 Сграда на ФДМ 5 510 учебна лаборатория
215-512 Сграда на ФДМ 5 512 учебна лаборатория
215-513 Сграда на ФДМ 5 513 учебна лаборатория
216-600 Сграда на ФДМ 6 600 учебна лаборатория
216-606 Сграда на ФДМ 6 606 учебна лаборатория
216-607 Сграда на ФДМ 6 607 учебна лаборатория
216-609 Сграда на ФДМ 6 609 учебна лаборатория
216-610 Сграда на ФДМ 6 610 учебна зала
217-708 Сграда на ФДМ 7 708 учебна лаборатория
217-709 Сграда на ФДМ 7 709 учебна лаборатория
217-709А Сграда на ФДМ 7 709А учебна зала
217-711 Сграда на ФДМ 7 711 учебна зала
217-712 Сграда на ФДМ 7 712 учебна зала
217-713 Сграда на ФДМ 7 713 учебна лаборатория
2110-1008 Сграда на ФДМ 10 1008 учебна зала