Разширено търсенеМоля изберете или въведете необходимите данни в полетата за филтриране.

Код на залата
Сграда
Етаж
Зала
Тип


* Полето "Код на залата" е актививен линк, който предоставя допълнителна инфорация за избраната зала.

Код на залата Сграда Етаж Зала Тип
511-112 Сграда на МКС 1 112 учебна лаборатория
511-113 Сграда на МКС 1 113 учебна лаборатория
511-116 Сграда на МКС 1 116 учебна зала
521-1 Сграда на МКС 1 1 учебна лаборатория
521-2 Сграда на МКС 1 2 учебна лаборатория
521-3 Сграда на МКС 1 3 учебна лаборатория
521-4 Сграда на МКС 1 4 учебна лаборатория
521-5 Сграда на МКС 1 5 учебна лаборатория
521-6 Сграда на МКС 1 6 учебна лаборатория
531-10 Сграда на МКС 1 10 учебна аудитория
512-202 Сграда на МКС 2 202 учебна лаборатория
512-203 Сграда на МКС 2 203 учебна лаборатория
512-205 Сграда на МКС 2 205 учебна лаборатория
512-206 Сграда на МКС 2 206 учебна лаборатория
512-209 Сграда на МКС 2 209 учебна зала
512-210 Сграда на МКС 2 210 учебна зала
512-211 Сграда на МКС 2 211 учебна зала
512-212 Сграда на МКС 2 212 учебна лаборатория
512-213 Сграда на МКС 2 213 учебна зала
513-301 Сграда на МКС 3 301 учебна лаборатория
513-303 Сграда на МКС 3 303 учебна лаборатория
513-304 Сграда на МКС 3 304 учебна лаборатория
513-307 Сграда на МКС 3 307 учебна зала
513-308 Сграда на МКС 3 308 учебна зала
513-309 Сграда на МКС 3 309 учебна зала