Код на залата612-211
СградаСграда на филиал Враца
Етаж2
Номер на залата211
Типучебна зала
КатедраМедико социални дейности
НаименованиеСестрински грижи
Адресул. "Университетски комплекс" №1
- Назад -