Код на залата611-105
СградаСграда на филиал Враца
Етаж1
Номер на залата105
Типучебна зала
КатедраМедико социални дейности
НаименованиеСестрински грижи
Адресул. "Университетски комплекс" №1
- Назад -