Код на залата521-4
СградаСграда на МКС
Етаж1
Номер на залата4
Типучебна лаборатория
КатедраСпециалност “Зъботехник”
Наименование
Адресул. "Йорданка Филаретова" №3
- Назад -