Код на залата512-206
СградаСграда на МКС
Етаж2
Номер на залата206
Типучебна лаборатория
КатедраСпециалност “Рехабилитатор”
НаименованиеРехабилитация2
Адресул. "Йорданка Филаретова" №3
- Назад -