Код на залата512-205
СградаСграда на МКС
Етаж2
Номер на залата205
Типучебна лаборатория
КатедраСпециалност „Медико-социални грижи“
НаименованиеК-т МСГ
Адресул. "Йорданка Филаретова" №3
- Назад -