Код на залата511-112
СградаСграда на МКС
Етаж1
Номер на залата112
Типучебна лаборатория
КатедраСпециалност “Медицински лаборант”
НаименованиеКлинична лаб.
Адресул. "Йорданка Филаретова" №3
- Назад -