Код на залата315-6
СградаСграда на ФФ
Етаж5
Номер на залата6
Типучебна зала
КатедраКатедра по организация и икономика на фармацията
Наименованиезала 6
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -