Код на залата315-1
СградаСграда на ФФ
Етаж5
Номер на залата1
Типучебна зала
КатедраКатедра по технология на лекарствените средства и биофармация
Наименованиезала 1
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -