Код на залата313-316
СградаСграда на ФФ
Етаж3
Номер на залата316
Типучебна зала
КатедраКатедра по организация и икономика на фармацията
Наименованиезала 316
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -