Код на залата313-315
СградаСграда на ФФ
Етаж3
Номер на залата315
Типучебна зала
КатедраКатедра по организация и икономика на фармацията
Наименованиезала 315
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -