Код на залата313-314
СградаСграда на ФФ
Етаж3
Номер на залата314
Типучебна зала
КатедраКатедра по организация и икономика на фармацията
Наименованиезала 314
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -