Код на залата312-223
СградаСграда на ФФ
Етаж2
Номер на залата223
Типучебна зала
КатедраКатедра по технология на лекарствените средства и биофармация
Наименованиезала 223
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -