Код на залата312-217
СградаСграда на ФФ
Етаж2
Номер на залата217
Типучебна лаборатория
КатедраКатедра по фармакогнозия
Наименованиелаборатория по ФБ-2 част
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -