Код на залата312-215
СградаСграда на ФФ
Етаж2
Номер на залата215
Типучебна лаборатория
КатедраКатедра по фармакогнозия
Наименованиелаборатория по ФБ-1 част
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -