Код на залата311-3
СградаСграда на ФФ
Етаж1
Номер на залата3
Типучебна зала
КатедраКатедра по технология на лекарствените средства и биофармация
Наименованиезала 3
Адресул. Дунав №2, гр. София
- Назад -