Код на залата212-241A
СградаСграда на ФДМ
Етаж2
Номер на залата241A
Типучебна лаборатория
КатедраПротетична дентална медицина
Наименованиезала 241 А
Адрес1431 София, бул. "Св. Г. Софийски" № 1
- Назад -