Код на залата212-239
СградаСграда на ФДМ
Етаж2
Номер на залата239
Типучебна лаборатория
КатедраПротетична дентална медицина
Наименованиезала 239
Адрес1431 София, бул. "Св. Г. Софийски" № 1
- Назад -