Код на залата212-236
СградаСграда на ФДМ
Етаж2
Номер на залата236
Типучебна лаборатория
КатедраПротетична дентална медицина
Наименованиезала 236
Адрес1431 София, бул. "Св. Г. Софийски" № 1
- Назад -