Код на залата212-234
СградаСграда на ФДМ
Етаж2
Номер на залата234
Типучебна лаборатория
КатедраПротетична дентална медицина
Наименованиезала 234
Адрес1431 София, бул. "Св. Г. Софийски" № 1
- Назад -