Код на залата212-212
СградаСграда на ФДМ
Етаж2
Номер на залата212
Типучебна лаборатория
КатедраПротетична дентална медицина
Наименованиезала 212
Адрес1431 София, бул. "Св. Г. Софийски" № 1
- Назад -