Код на залата212-211A
СградаСграда на ФДМ
Етаж2
Номер на залата211A
Типучебна лаборатория
КатедраПротетична дентална медицина
Наименованиезала 211 А
Адрес1431 София, бул. "Св. Г. Софийски" № 1
- Назад -