Код на залата211-117А
СградаСграда на ФДМ
Етаж1
Номер на залата117А
Типучебна лаборатория
КатедраОртодонтия
Наименованиетехнична зала 117 А
Адрес1431 София, бул. "Св. Г. Софийски" № 1
- Назад -